ประเภทสินค้า TBM BODYCARS

กระบะเหล็กแผงเหล็ก

กระบะเหล็กพร้อมคอก

กระบะเหล็กพร้อมคอก (เปิดได้)

กระบะเหล็กพร้อมคอก (อลูมิเนียม)

กระบะเหล็กแผงข้างอลูมิเนียม

กระบะเหล็กพร้อมหลังคา

กระบะเหล็กพื้นเรียบ

กระบะเหล็กเว้นติดเครน

ตู้ 6,8 ประตูไม่มีเสากลาง

ตู้ 10 ประตูไม่มีเสากลาง